Utflyktsmål

UTFLYKTSMÅL

i Skirö med omnejd

Gamla kyrkan

 

När man kör in i Skirö passerar man platsen för gamla kyrkan. Där fanns en träkyrka byggd omkr 1130 som på 1170-talet ersattes av en stenkyrka. En rekonstruktion av grunden är vad som återstår idag. I Statens historiska muséum förvaras resterna av ett tredelat, målat och spröjsat fönster från koret.

 

På södra läktarens bröst fanns målningar av Kristus och de tolv apostlarna. De finns bevarade i nya kyrkan. På platsen för nuvarande klockstapeln har en hednagrav återfunnits. Från början hade Skirö gamla kyrka inget klocktorn utan en fristående klockstapel. Fyra klockor har funnits.

 

Primklockan har försvunnit men lillklockan omgjuten 1737 finns i klockstapeln och storklockan och mellanklockan finns omgjutna i nya kyrkans torn.

Nya kyrkan

Skirö nya kyrka uppfördes 1835-1837 efter ritningar av arkitekt Jacob Wilhelm Gerss och invigdes av biskop Esias Tegnér.

 

Kyrkan har ett krucifix av lövträ från 1200-talets första del. Altartavlan är målad av Johannes Magnusson från Nässja, Lemnhult. Han har även byggt den stora piporgeln som finns på läktaren.

Smedjan

I Millebo finns en gammal smedja som kallas "Smackasmea" som skänkts till SSBF.

 

I de gamla Åsa-Nisse-filmerna är många scener inspelade i Skirö och på vägarna runt Smedjan.

Nils Dacke

Kyrkans och fria handelns försvarare Nils Dacke har härjat i skogarna i Skiröbygden. Han blev sårad och vårdades hos Måns Grym i Skirö under april-juni 1543. En minnessten finns rest på platsen.

Kulturbyggnader

Skirö har flera gamla kulturbyggnader bl. a en tvillingstuga, Tolja Norregård med delar från 1600-talet och Wallby säteri med anor från 1322.

Uhrs vagnbod

På östra sidan om Saljefallet ligger Uhrs vagnbod, ett jätteblock som är alldeles slätt på undersidan och ligger vågrätt vilande på stora stenblock med raka sidor ca 1,5m över berget, som också är slätt härunder.